Handicaps Nationale kampioenschappen 2024
Geplaatst door Secretaris op 05-05-2024
Handicaps Nationale kampioenschappen 2024.

De CWS ziet dat mensen afhaken om een NK te vliegen doordat zij niet over de vliegtuigen (kunnen) beschikken om met de top mee te komen. Hierom heeft de CWS gemeend dat er op de NK gehandicapt moet gaan worden.
Hierdoor zullen oudere type toestellen weer mee kunnen komen met de top van het veld. De handicaps die gehanteerd gaan worden zijn de BGA handicaps. Wanneer een type toestel nog niet in deze lijst staat zal de CWS de handicap bepalen.
Het CWS meent hiermee aan de vraag van vliegers te kunnen voldoen. Wij hopen hiermee ook meer deelnemers aan te trekken waardoor we uiteindelijk geen klasses meer hoeven te combineren. Mocht het combineren van klasses wel nodig zijn dan zal dit op dit moment nog op dezelfde manier gebeuren als de afgelopen jaren.

Het tot nu toe gehanteerde systeem van niet handicappen van de klasse op NK’s is voortgekomen uit het beleid van het CWS dat de beste vlieger-vliegtuig combinatie naar de internationale wedstrijden gestuurd moet worden. Om dit beleid toch te realiseren zal na afloop van de nationale kampioenschappen een schaduw klassement gemaakt gaan worden op basis van niet-gehandicapte resultaten. Dit schaduw klassement zal gebruikt gaan worden, in combinatie met de nieuwe berekening voor de competion rating, voor de nationale ladder. Hierdoor meent het CWS de beste vlieger-vliegtuig combinatie op de nationale ladder te krijgen voor de A score.

Deze regels zullen per direct in gaan en dus ook gelden voor de nationale kampioenschappen 2024.

Voor de duidelijkheid zal het schaduw klassement dus opgemaakt worden met in achtneming van de volgende regels:
In aanvulling op de annex A wordt er ook gehandicapt bij het combineren van klasse zoals genoemd in regel
1.3.2 van de lokale procedures van het NK.

Standaard/15 meter klasse samen: standaard I = 100, 15 meter I =103

20 meter/tweezitter en 15 meter klasse samen: 20 m tweezitter (niet Arcus/32/twinshark) I = 102, 15m I = 103
en Arcus/32/twinshark I=106

Standaard, 15 m en 20 m tweezitter klasse samen: standaard I = 100, 15m I = 103 en 20 m Tweezitter (niet
Arcus/32/twinshark) I = 102 en Arcus/32/twinshark I=106

18 meter/Open klasse samen: 18 m I = 100, Open I=104.

Bij een aparte Tweezitterklasse wordt onderling gehandicapt volgens de IGC handicaps>


De nieuwe regels in de locale procedure van het NK zullen worden:

In aanvulling op de annex A wordt er ook gehandicapt in de overige klasse.
De handicaps die worden gehanteerd zijn die van de BGA handicap lijst met een deling door 100 als gevolg van
de reken methode van de FAI. Deze lijst is als bijlage aan deze local procedures toegevoegd.
Mocht de BGA handicap lijst een ingeschreven type vliegtuig niet omschrijven bepaalt de CWS deze handicap.
Wanneer de tweezitter klasse wordt gecombineerd zal de BGA handicaplijst in de volledige klasse gebruikt
worden.


Handicaps Nationale kampioenschappen 2024